GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 62
Số lượt truy cập: 9512182
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
Phụ lục (Hình ảnh 3) kèm theo báo cáo tự đánh giá nhà trường theo TT42 (2013)
Phụ lục (Hình ảnh 2) kèm theo báo cáo tự đánh giá nhà trường theo TT42 (2013)
Phụ lục (Hình ảnh 1) kèm theo báo cáo tự đánh giá nhà trường theo TT42 (2013)
Phụ lục (bản đồ) kèm theo báo cáo tự đánh giá nhà trường theo TT42 (2013)
Phụ lục kèm theo báo cáo tự đánh giá nhà trường theo TT42 (2013)
Báo cáo tự đánh giá nhà trường theo TT42 (2013)
Phiếu đánh giá tiêu chí của các nhóm (Tự đánh giá trường 2013)
Kế hoạch tổ chức tự đánh giá trường 2013
Quyết định số 31/QĐ-HT: Quyết định thanh lập Nhóm công tác và nhóm thư ký Hội đồng tự đánh giá trường 2013
Quyết định số 30/QĐ-HT: Quyết định thanh lập Hội đồng tự đánh giá trường 2013
Hướng dẫn biên tập minh chứng
Phân công thực hiện đánh giá trường theo tiêu chí
Mẫu danh mục mã minh chứng
Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí (theo CV 8987)
Bảng hướng dẫn tìm nội hàm, minh chứng đánh giá trường Trung học theo TT42
Công văn 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
Công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài theo TT42
Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT và Quy định kèm theoTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com