GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 9461819
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
QĐ cong nhận KQ ĐGXL TT HTCĐ 2019
CV_692 thực hiện đổi mới PPDH cấp THCS năm học 2016-2017
Công nhận hoạt động y tế
Số 783/HD-GD&ĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ TT HTCĐ năm học 2016-2017
Tài liệu hướng dẫn đánh giá Cộng đồng học tập theo TT44
Số 294/KH-GD&ĐT: Kế hoạch kiểm tra hoạt động của TT HTCĐ Phú Thủy năm học 2015-2016
Số 44 /2014/TT-BGDĐT: Thông tư của Bộ GD-ĐT hướng dẫn đánh giá cộng đồng học tập.
Số 1729/UBND-GDĐT: Công văn của UBND huyện về việc cũng cố các TT HTCĐ
Số 820/KH-UBND: Kế hoạch củng cố, đẩy mạnh hoạt động của TT HTCĐ các xã, trị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Số 04/CT-UBND: Chỉ thị của UBND huyện Lệ Thủy về việc nâng cao chất lượng các TT HTCĐ trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Số 1370/KH-UBND: Kế hoạch của UBND huyện Lệ Thủy Thực hiện đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Số 10/CT-UBND: Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Bình về đẩy mạnh và phát triển TT HTCĐ các xã, phường, thị trấn từ nay đến 2020
Số 389/SGDĐT-GDCN-TX: Sờ GD-ĐT Quảng Bình hướng dẫn tuyên truyền đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tại TT HTCĐ
Số 02/2008/CT-TTg: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Số 96/2008/TT-BTC: Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng
Số 13/2007/QĐ-BGDĐT: Quyết định của Bộ GD-ĐT Ban hành Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
Số 10/VBHN-BGDĐT: Quyết định của Bộ GD-ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
Số 40 /2010/TT-BGDĐT: Thông tư của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT
Số 09/2008/QĐ-BGDĐT: Quyết định của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của TT HTCĐ xã, phường, thị trấnTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com