THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 6803616
QUANG CÁO
Một số điểm mới của Thông tư số 40/2017/TT-BTC về Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị 9/27/2017 5:12:09 AM
Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 và thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010. Trường THCS Phú Thủy thông tin đến CBVC và người lao động được biết để đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế CTNB và giám sát việc tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thông tư số 40/2017/TT-BTC áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân và các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, ….

Theo đó, Thông tư số 40/2017/TT-BTC có nhiều điểm mới so với Thông tư số 97/2010/TT-BTC, cụ thể:

Thứ nhất: Quy định về các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ công chức, viên chức

- Mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày (trường hợp đi về trong ngày sẽ căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác, thời gian phải làm ngoài giờ, quãng đường đi...). Mức cũ tối đa không quá 150.000 đồng/ngày. Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/người/ngày (áp dụng cho cả những ngày đi, về trên biển, đảo). Mức cũ tối đa là 200.000 đồng/ngày.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:

+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).

 + Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000đ so với mức cũ).

+ Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người. (tăng 100.000đ so với mức cũ).

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thanh toán phòng nghỉ theo hoá đơn thực tế:

+ Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ một triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng (tăng 100.000đ so với mức cũ).

+ Đi công tác tại các vùng còn lại được thanh toán 700.000đồng/ngày/phòng (tăng 100.000đồng so với mức cũ).

- Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500 nghìn đồng/người/tháng (tăng 20.000đồng so với mức cũ) và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Thứ hai: Quy định về thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác, Thông tư nêu rõ:

- Đối với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác: Mức thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Thứ ba: Quy định về mức chi tổ chức hội nghị như sau:

-  Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu (mức cũ tối đa không quá 30.000đồng/ngày (02 buổi)/đại biểu).

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau: Đối với cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương là 200.000 đồng/ngày/người (mức cũ tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người); Đối với cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh là 150.000 đồng/ngày/người (mức cũ tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người); Riêng đối với cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức) là 100.000 đồng/ngày/người (mức cũ tối đa không quá 60.000 đồng/ngày/người)./.

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                        Phan Đức Niệm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY
Địa chỉ: Xã Phú Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0523.997998 * Email: thcs_phuthuy@lethuy.edu.vn