GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 48
Số lượt truy cập: 9493641
QUẢNG CÁO
TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY
Ngày 25 tháng 7 năm 2014
Số 184/KH-HT: Kế hoạch huấn luyện TDTT giai đoan 2 hè 2014
Số 181/BC-CM: Báo cáo đánh giá chất lượng các đội tuyển TDTT hè 2014
Ngày 24 tháng 7 năm 2014
Số 101/QĐ-HT: Quyết định thành lập các Ban công tác KNT
Ngày 21 tháng 7 năm 2014
Số 97/QĐ-HT: Thành lập Ban kiểm tra CSVC chuẩn bị năm học mới 2014-2015
Số 96/QĐ-HT: Thành lập ban kiểm tra chất lượng CLB bơi lội, bóng bàn năm học 2013-2014
Ngày 14 tháng 7 năm 2014
Số 183/KH-BCĐKNT: Kế hoạch kỷ niệm 50 năm thành lập trường (KH này thay thế KH số 88/KH-HT)
Số 180/KHPT-HT: Kế hoạch phát triển 2014-2015 (đã duyệt ở xã)
Ngày 07 tháng 7 năm 2014
Dự thảo kế hoạch phát triển 2014-2015: BGH, trưởng đoàn thể, TT, TP góp ý gửi về HT trước 10h0 ngày 08/7/2014
Thư ngõ gửi các anh chị là cựu CBGVNV và học sinh củ của trưởng
Ngày 02 tháng 7 năm 2014
Số 177/KHPH-KNT: Kế hoạch hội trại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (thay thế Kế hoạch 88b/KH-KNT)
Số 98/QĐ-HT: Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiệu ban Hội trại kỷ niệm 50 năm thành lập trường
Ngày 24 tháng 6 năm 2014
Số 176/TB-HT: Thông báo kết quả họp xét thi đua của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy năm học 2013-2014
Ngày 19 tháng 6 năm 2014
Mẩu các loại DS và BB tuyển sinh lớp 6
Số 175/KH-HT: Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015
Số 97/QĐ-HT: Quyết định thnahf lập tỏ ra đề xét tuyển, thăng hạng viên chức giáo dục
Số 96/QĐ-HT: Quyết định thành lập tổ giúp việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015
Ngày 18 tháng 6 năm 2014
Số 95/QĐ-HT: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015
Só 174/TB-KNT: Thông báo kết quả phiên họp cốt cán triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm trường
Ngày 16 tháng 6 năm 2014
Số 94/QĐ-HT: Quyết định thuyên chuyển (đ/c Tiến)
Ngày 12 thnags 6 năm 2014
KH Chi đoàn: Kế hoạch tổ chức kết nạp Đoàn 6-2014
Số 173/GM-HT: Giấy mời dự ra trường niên khóa 2010-2014
Ngày 11 tháng 6 năm 2014
Số 172/KH-HT: Kế hoạch tổ chức lễ ra truwongf cho học sinh niên khóa 2010-2014
Số 171/TB-HT: Thông báo ngừng ôn thi tuyển sinh lớp 10 và những công việc tiếp nối với học sinh niên khóa 2010-2014
Ngày 10 tháng 6 năm 2014
Các văn bản sử dụng làm dề xét tuyển, thăng hạng viên chức giáo dục
Ngày 09 tháng 6 năm 2014
Số 170/HCVP: Tăng cường công tác YTHĐ, VSTH và công tác HCVP trong thời gian hè
Ngày 07 tháng 6 năm 2014
Số 93/QĐ-HT: Quyết định thành lập Ban huấn luyện TDTT chuẩn bị hội thi hè 2014
Số 165:TB-HT: Thông báo mẫu SKKK của giáo viên
Ngày 06 tháng 6 năm 2014
Danh sách học sinh tham gia tập luyện Bơi lội, bóng bàn chuẩn bị hội thi TDTT hè 2014 (kèm theo Kế hoạch số 164/KH-HT)
Số 164/KH-GDTC: Kế hoạch tập luyện TDTT hè 2014
Ngày 05 tháng 6 năm 2014
Số 163/KH-HT: Kế hoạch công tác tháng 6 (Nội dung trọng tâm và lịch công tác)
Nhập dữ liệu phần mềm VMIS: Chuyển đ/c Lê Thị Thanh Huyền thực hiện
Ngày 04 tháng 6 năm 2014
Số 160/CV-CM: tăng cường công tác OTTS năm học 2013-2014
Ngày 03 tháng 6 năm 2014
Số 159/TB-HT: Kiểm tra rà soát hồ sơ ĐGXL CBVC năm học 2013-2014
Ngày 30 tháng 5 năm 2014
Số 157/ HT-THCS: Gửi trưởng ban THTT-HSTC năm học 2013 - 2014
Số 156/HT-THCS: Gửi ban ANTT trường học năm 2013-2014
ngày 29 thnags 5 năm 2014
Ngày 28 tháng 5 năm 2014
Số 154/TB-CM: Danh sách học sinh diện SPell năm học 2014-2015
Ngày 26 tháng 5 năm 2014
Danh sách đăng ký tuyển sinh THPT năm 2014 (Bản đăng ký ngày 25/5/2014)
Ngày 25 tháng 5 năm 2014
Số 152/KH-HT: Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động và tăng cường công tác quản lý học sinh trong hè 2014
Danh sách chuyển sinh hoạt hè về địa phương
Ngày 24 tháng 5 năm 2014
Số 151/KH-HT: Kế hoạc tổ chức đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2013-2014
Biểu mẩu ĐGXL giáo viên dùng cho tổ CM, HT: Các tổ tập hợp chuẩn bị họp sau ngày 28/5/2014.
Biểu mẩu ĐGXL CBVC theo QĐ06: Làm và nộp về tổ trưởng trước ngày 28/5/2014
Biểu mẩu ĐGXL Giáo viên theo TT30: Làm và nộp về tổ trưởng trước ngày 28/5/2014
Kế hoạch tổng kết Công đoàn 2013-2014
Ngày 23 tháng 5 năm 2014
Số 150/BC-HT: Báo cáo tổng kết năm học.
Ngày 22 tháng 5 năm 2014
Số 149/TB-HT: Thông báo kết quả họp HĐ TĐ-KT ngày 21/5/2014
Tổng hợp thi đua tập thể lớp năm học 2013-2014
Tập Quyết định và danh sách khen thưởng cuối năm học 2013 - 2014
Ngày 16 tháng 5 năm 2014
Số 147/KH-HT: Kế hoạch chuẩn bị tổng kết năm học 2013-2014
Số 146/TB-HT: Kết quả Hội thi ngày Hội đọc sách Chủ đề: " Đọc sách cho ngày mai"
Số 145/TB-HT: Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị tổng kết công tác BD HSG năm học 2013-2014
Kế hoạch Chi đoàn: Kế hoạch kết nạp Đoàn đợt 19/5/2014
Ngày 13 tháng 5 năm 2014
Số 80/QĐ-HT: Khen thưởng các lớp đạt thành tích trong Hội thi: ngày hội đọc sách Chủ đề " Đọc sách cho ngày mai" cấp trường năm học 2013 - 2014.
Số 144/KH-TV: Ủng hộ sách giáo khoa năm học 2013 - 2014
Ngày 09 tháng 5 năm 2014
Số 143/KH-HT: Hỗ trợ đ/c Trần Thị Thuyên dự thi TPT Đội giỏi cấp huyện năm học 2013-2014
Ngày 08 tháng 5 năm 2014
Trường THCS Phú Thủy: Thông báo nội dung, cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Ngày 07 tháng 5 năm 2014

Số 142/KH-TĐKT: Nội dung phát động thi đua đợt 6 năm học 2013-2014
Ngày 06 tháng 5 năm 2014
Tổng kết thi đua đợt 5 (2013-2014)
Ngày 05 tháng 5 năm 2014
Số 141/KH-GDTC:Kế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm học 2013-2014
Số 140/HD-HT: Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động bồi dưỡng HSG năm học 2013-2014
Biểu mẩu tổng kết năm học áp dụng từ 2013-2014
Số 79/QĐ-HT: Thành lập hội đồng coi và đánh giá kết quả chuyển giao chất lượng lớp 5 năm học 2013-2014
Số 78/QĐ-HT: Thành lập Ban kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm học 2013 - 2014
Ngày 02 tháng 5 năm 2014
Dự thảo kế hoạch thnags 5
Số 137/TB-HT:Bồi thường bàn ghế hư hỏng đến tháng 3 năm 2014
Số 138/HT: Chuẩn bị kiểm tra " Trường học an toàn về ANTT" năm học 2013-2014
Ngày 28 tháng 4 năm 2014
Số 66/QĐ-HT: Thành lập Hội đồng kiểm tra kỳ II năm học 2013-2014
Số 136/KH-CM: Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2013 - 2014
Ngày 24 tháng 4 năm 2014
Số 118/KH-TV: Kế hoạch tổ chức hội thi đọc sách năm học 2013-2014
Ngày 25 tháng 3 năm 2014
Số 117/TB-HT: Thông báo kết quả thi Violimpic Toán 9 cấp huyện

Ngày 22 tháng 3 năm 2014
Số 116/CV-HT: Vè việc dự kiểm tra HDG lớp 8 cấp huyện 2013-2014

Số 115/TB-HT: Thông báo kết quả thi HKPĐ cáp tỉnh lần thứ 13 giai đoạn 1 và thi ĐKHS cấp tỉnh năm 2014
Số 113/TB-HT: Thông báo kết quả họp PH có học sinh vi phạm điều kiện ôn thi và tình hình ANTT
Ngày 21 tháng 3 năm 2014
Số 112/KH-CM: Phân công phần hành chuyên môn số 8 (áp dụng từ 24/3/2014)
Ngày 12 tháng 3 năm 2014
Số 111/TB-HT: Thông báo kết quả kiểm tra công tác ôn thi tuyển sinh cho học sinh lớp 9(2013-2014)
Ngày 10 tháng 3 năm 2014
Số 100/KHPH-NC-ChĐ-YTHD: Kế hoạch ngoại khóa GDGT 2013-2014
Số 108/TB-HT: Thông báo về việc tập luyện, đua đón, lập hồ sơ học sinh luyện tập và dự thi TDTT cấp tỉnh
Ngày 07 tháng 3 năm 2014
Số 107/CV-HT: Kế hoạch viết tin bài đăng Website kỳ II năm học 2013 - 2014
Ngày 06 tháng 3 năm 2014
Số 106/CV-HT: Tăng cường công tác quản lý tài sản
Ngày 05 tháng 3 năm 2014
Số 105/KH-HT: Bổ sung kế hoạch công tác tháng 3/2014
Ngày 03 tháng 3 năm 2014
Số 103/KH-GDTC: Kế hoạch huấn luyện VĐV dự thi HKPĐ, Điền kinh cấp tỉnh 2013-2014
Số 102/KH-TĐKT: Kế hoạch phát động thi đua đợt 5
Tổng hợp thi đua đợt 4 (kèm theo Báo cáo số 101/BC-TĐKT)
Số 101/BC-TĐKT: Báo cáo tổng kết thi đua đợt 4
Kết luận của cum 5 về SHCM ngày 25/02/2014
Số 52/QĐ-HT: Quyết định khen thưởng giáo viên đạt thành tích Hội thi "Thiết bị dạy học tự làm" cấp trường năm học 2013 - 2014
Ngày 01 tháng 3 năm 2014
Ngày 28 tháng 02 năm 2014
Số 95/TB-HT: Thông báo kế hoạch tập luyện Điền kinh cấp Tỉnh
Số 96/TB-CM: Thông báo kết quả cuộc thi thiết bị dạy học tự làm cấp trường năm học 2013 - 2014
Ngày 26 tháng 2 năm 2014
Số 93/TB - KTNBTH: Thông báo kết quả kiểm tra hoạt động tổ CM3 ( 2013 - 2014)
Ngày 25 tháng 02 năm 2014
Số 50/QĐ-HT: Quyết định thành lập BGK hội thi ĐDDH cấp trường 2014
Phiếu chấm TBDH tự làm thi cấp trường 2014
Ngày 22 tháng 02 năm 2014
KH Chi đoàn: Kế hoach tập luyện Văn nghệ chuẩn bị hội diễn 26-3
Ngày 20 tháng 02 năm 2014
Số 91/CV - HT: Tạm chuyển học sinh lớp 9 và tăng cường bồi dưỡng giải Toán qua mạng lớp 9 ( 2013 - 2014)
Ngày 19 tháng 02 năm 2014
Số 90/CV - HT: Chấn chỉnh kỷ cương nề nếp hoạt động Chuyên môn (2013 - 2014)

Ngày 18 tháng 02 năm 2014
Số 88/KH-HT: Kế hoạch kỷ niệm 50 năm thành lập trường THCS Phú Thủy (1964-2014)

Ngày 17 tháng 02 năm 2014
Số 87/TB-TV: Thông báo két quả ủng hộ sách Tham khảo Thư viện 2013-2014
Số 86/KH-GDTC: Kế hoạch dự thi giải điền kinh cấp huyện 2014
Ngày 16 tháng 02 năm 2014
Chương trình, lịch dạy SHCM cụm 5 (2013-2014)
Ngày 12 tháng 02 năm 2014
Số 85/BDTX: Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường Cụm 5 (2013 - 2014)
Ngày 11 tháng 02 năm 2014
Kế hoạch tập luyện, thi đấu bóng chuyền 08-3 cụm Phú Thủy

Ngày 08 tháng 02 năm 2014
Số 84/KH-KTNB: Kế hoạch kiểm tra toàn diện tổ CM3
Số 82/BC - HT: Hiệu trưởng trả lời ý kiến của PHHS tại phiên họp toàn thể lần II năm học 2013 - 2014
Thông báo kết quả bầu bổ sung Ban đại diện CMHS các lớp 2013 - 2014
Số 83/KH - CM. Kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ học sinh còn hạn chế trong giáo dục kỳ I (2013 - 2014)
Tổng hợp kết quả họp phụ huynh lần 2 ( 2013 - 2014)
Ngày 07 tháng 02 năm 2014
Kế hoạch Chi đoàn: Kế hoạch tổ chức lể trưởng thành Đội.
Ngày 05 tháng 02 năm 2014
Số 49/QĐ-HT: Quyết định khen thưởng giáo viên đạt giải hội thi E.Learning cấp trường 2013-2014
Số 48/QĐ-HT: Quyết định công nhận và khen thưởng GVDG cấp trường 2013-2014
Số 81/KH-GDTC: Kế hoạch huấn luyện đội tuyển điền kinh 2013-2014
Số 80/TB-CM: Thông báo kết quả cuộc thi E.Learning cấp trường 2014.
Ngày 27 tháng 01 năm 2014
Ngày 24 tháng 01 năm 2014
Kế hoạch sơ kết chi đoàn
Số 77/KH-HT: Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Giáp Ngọ
Số 78/TCCB: Phân công phần hành công tác từ 23/01/2014
Phan công các đoàn công tác thăm Tết gia đình CBVC và học sinh
Ngày 21 tháng 01 năm 2014
Kế hoạch họp phụ huynh lần 2 (2013-2014)
Kế hoạch thực hiện chương trình GD địa phương (đăng lại)
Kế hoạch chuẩn bị họi nghị sơ két Công đoàn
Ngày 20 tháng 01 năm 2014:
Số 75/BC- HT: Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013- 2014
Ngày 20 tháng 01 năm 2014
Lịch thi dạy - hội thi GVDG cấp trường 2013-2014
Ngày 18 tháng 01 năm 2014:
Số 45/QĐ- HT: Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị năm 2014
Ngày 15 tháng 01 năm 2014:
Số 74/BC- CM: Báo cáo đánh giá cuộc thi giáo án tích hợp cấp trường năm học 2013- 2014
Số 46/QĐ- HT: Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013- 2014
Số 47/QĐ-HT: Quyết định thành lập BGK họi thi giáo án E.learning (đăng bổ sung)
Ngày 13 tháng 01 năm 2014:
Số 73/KH- TV: Kế hoạch ủng hộ sách tham khảo cho Thư viện năm học 2013- 2014

Ngày 10/01/2014
Góp ý dự thảo quy chế CTNB 2014 (gửi BGH, TT, BCH Công đoàn)
Ngày 06 tháng 01 năm 2014:
Số 72/KH- CM: Kế hoạch thi GVDG cấp trường năm học 2013- 2014
Số 71/ KH- HT: Phân công phần hành giảng dạy và kiêm nhiệm số 05 năm học 2013- 2014
Số 70/ CV- CM: Công văn điều chỉnh không sử dụng phần mền Eath Explorer trong dạy tin học
Thông báo bổ sung, điều chỉnh lịch hoạt động tháng 01/ 2014
Tổng kết thi đua đợt 3 (2013- 2014)
Số 68/CV- HT: Biên bản cam kết phòng chống ma túy
Ngày 03 tháng 01 năm 2014:
Số 66/KH- GDTC: Kế hoạch tổ chức đoàn vận động viên tham gia thi đấu HKPĐ cấp cụm năm học 2013- 2014
Ngày 29 tháng 12 năm 2013:
Số 42/QĐ- HT: Quyết định thành lập ban giám khảo hội thi giáo án tích hợp năm học 2013- 2014
Số 65/KH: Kế hoạch chuẩn bị sơ kết học kỳ I năm học 2013- 2014
Ngày 28 tháng 12 năm 2013
Hướng dẫn chấm và phiếu chấm giáo an tích hợp
Hướng dẫn báo cáo sơ kết và các biểu mẫu kèm theo
Ngày 27 tháng 12 năm 2013:
Số 63/BC- CM: Thông báo kết quả kiểm tra hoạt động của tổ CM2

Ngày 23 tháng 12 năm 2013:
Số 62/KH- CM: Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2013- 2014

Số 40/ QĐ- HT: Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra kỳ I năm học 2013- 2014
Ngày 19 tháng 12 năm 2013
Thông báo kết quả chấm báo tường 22/12/2013
Dự thảo quy chế đánh giá xếp loại đảng viên
Ngày 18 tháng 12 năm 2013
Số 62/KHPH-ĐTNTP: Kế hoạch phối hợp Nhà trường - Chi đoàn - Lien đội tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 22-12-2013
Mẩu bản kiểm điểm đang viên và hướng dẫn nội dung kiểm điểm đảng viên 2013
Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng 2013
Ngày 17 tháng 12 năm 2013
Ngày 13 tháng 12 năm 2013:
Phiếu khảo sát thực hiện nội dung giáo dục địa phương: Gửi CM, GVBM.
Số 56/KH- KTNB: Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học tổ CM2 (từ ngày 09- 21/12/2013)
Số 55/ KH- ĐTNTP: Kế hoạch tham gia hội thi "Thiếu nhi bảo vệ đường sắt" năm 2013
Ngày 05 tháng 12 năm 2013:
Tổng hợp kết quả thi đua đợt 2 (từ 29/9- 30/11/2013)
Số 54/ BC- TĐKT: Báo cáo tổng kết thi đua đợt 2 từ ngày 29/9/2013 đến ngày 30/11/2013
Ngày 01 tháng 12 năm 2013:
Số 52/TB- KTNB: Thông báo kết quả kiểm tra sổ điểm lớp, sổ đầu bài, thực hiện chương trình đến ngày 01/12/2013; khảo sát lại chất lượng môn Toán 7AC, 8CD.
Ngày 30/11/2013:
Số 50/KH- TCM3: Kế hoạch ngoại khóa tháng 12 năm học 2013- 2014
Số 51/KH-KTNB: Kế hoạch kiểm tra NBTH tuần 19.
Ngày 26/11/2013
Mẫu BB bầu BCS lớp
Ngày 25/11/2013:
Số 48/BC- CM: Thông báo kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
Số 49/BC- CM: Thông báo kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên
Ngày 24/11/2013
Lịch trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
Ngày 22/11/2013:
Báo cáo về việc kiểm tra trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 theo yêu cầu công văn 930/GD&ĐT- KHTH
Ngày 20/11/2013:
Ngày 18/11/2013:
Số 45/TB-HT: Thông báo kết quả hội thi văn nghệ "Em hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy" THCS cấp huyện
Đổi mới phương pháp dạy học lựa chọn chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn
Nội dung tập huấn làm kế hoạch tổ chuyên môn
Số 45/KH- HT: Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2013- 2014
Kế hoạch tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
Ngày 15 tháng 11 năm 2013:
Số 40/TB-ATGT: Thông báo kết quả thực hiện tuyên truyền ATGT 2013
Số 43/BB- KTNB: Biên bản kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn năm học 2013- 2014
Ngày 11 tháng 11 năm 2013
Số 42/KH- ATGT: Kế hoạch tổ chức tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông và tuyên truyền pháp luật về ATGT năm 2013
Số 41/KHLT- HT- CTCĐ: Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
Số 40/BB- KTNB: Thông báo kiểm tra thực hiện chương trình (đến ngày 08/11/2013)
Ngày 08 tháng 11 năm 2013
Lịch trực bão số 14
Ngày 08 tháng 11 năm 2013
Số 41/KH-HT: Kế hoạch phòng, chống cơn bão số 14
Số 40/KH-KTNB: Kế hoạch kiểm tra NBTH từ 11-18/2013
Ngày 07 tháng 11 năm 2013:
Số 39/KH- CM: Kế hoạch thi soạn bài giảng E- LEARNING cấp trường
Số 38/KH- CM: Kế hoạch tổ chức cuộc th vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp
Số 37/ ATGT- HT: Triển khai hoạt động hưởng ứng "ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2013
Ngày 06 tháng 11 năm 2013:
Số 36/KH- HT: Kế hoạch tự đánh giá
Thông báo kết quả thi đua tháng 10/2013
Số 35/ QĐ- HT: Kế hoạch huấn luyện TDTT tham dự HKPĐ cấp huyện đợt 2 và HKPĐ cấp tỉnh năm học 2013- 2014
Số 31/ QĐ- HT: Quyết định về việc thành lập nhóm Thư ký và các nhóm công tác phục vụ tự đánh giá trường THCS Phú Thủy
Số 30/QĐ- HT: Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường THCS Phú Thủy năm học 2013- 2014
Ngày 05 tháng 11 năm 2013:
Phân công phần hành giảng dạy và kiêm nghiệm số 04 năm học 2013- 2014 (áp dụng từ ngày 04/11/2013)
Ngày 30/10/2013:
Thông báo kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động tổ CM1
Ngày 18/10/2013:
Quyết định về việc thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường học năm học 2013- 2014
Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2013- 2014
Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp giáo dục (NGLL) năm học 2013- 2014.
Quyết định về việc thành lập ban biên tập Website "thcsphuthuy.edu.vn"
Quyết định về việc thành lập tổ quản trị Website "thcsphuthuy.edu.vn".
Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2013- 2014
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh tổ trưởng, phó tổ chuyên môn năm học 2013- 2014.
Quyết định về việc biên chế tổ chuyên môn, tổ hành chính năm học 2013- 2014.
Quyết định về việc thành lập ban giáo dục thể chất- Y tế trường học năm học 2013- 2014
Quyết định về việc thành lập các nhóm chuyên môn theo bộ môn năm học 2013- 2014
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2013- 2014.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục trường năm học 2013- 2014
Quyết định về việc thành lập tổ cộng tác viên thiết bị trường học năm học 2013-2014
Ngày 14/10/2013:
Kế hoạch kiểm tra tổ CM1
Quyết định về việc thành lập Ban sức khỏe trường học năm học 2013- 2014
Kế hoạch phòng chống cơn bão số 11
Ngày 12/10/2013
KH Nữ công: Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày QTPN 201/10
Ngày 07/10/2013:
Kế hoạch tổ chức viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quyết định về việc thành lập ban kiểm tra NBTH năm học 2013- 2014
Ngày 03/10/2013:
Kế hoạch tổ chức tập luyện hội thi hùng biện Tiếng anh năm học 2013- 2014
Ngày 07/10/2013
Lịch trình: Các tổ các bộ phận bổ sung lịch trình công tác của bộ phận, tổ và nộp về HT chậm nhất ngày 09/10/2013

Ngày 05/10/2013
Số 18/KH-HT: Kế hoạch tham hia hội thi "Học sinh nghiên cứu khoa học"

Số 18a.KH-HĐTĐKT: Kế hoạch phát động thi đua đợt 2 (29/9 đến 30/11/2013)
Ngày 28/9/2013
Số 13/ĐKTĐ: Danh sách đăng ký thi đua năm học 2013-2014 (kèm theo DS  nộp PGD)
Danh sách đăng ký thi đua Công đoàn 2013-2014
Quyết định só 12/QĐ-HT Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trường học 2013-2014
Số 12/TCĐG-TĐKT Tiêu chí thi đua năm học 2013-2014
Kết luận của Hiệu trưởng về các ý kiến kiến nghị tại hội nghị CBVC 2013-2014
KH số 17/KH-HT Phòng chống bão số 10 và đảm bảo an toàn cho học sinh
Kế hoạch sô 16/KH-HT phòng chông bão số 10
Ngày 26/9/2013:
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014
Ngày 24/9/2013:
Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2012- 2013 và phương hướng hoạt động năm học 2013- 2014
Ngày 23/9/2013:
Dự thảo BC đại hội Chi đoàn và kế hoạch tổ chức đại hội
Số 14/ QĐ- HT: Về việc thành lập tổ bồi dưỡng học sinh tham gia hội nghiên cứu KHKT năm học 2013- 2014
Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị Công đoàn năm học 2013- 2014
Ngày 22/9/2013
Số 13/KH-CM Kế hoạch bồi dưỡng HSG 2013-2014
QĐ số 11/QĐ-HT thành lập Hội đồng BD HSG 2013-2014
Ngày 21/9/2013
Phân công phần hành số 3 (áp dụng từ 23/9/2013)
Ngày 20/9/2013
Kế hoạch đại hội Liên đội 2013-2014
Ngày 18/9/2013:
KH tiếp tục triển khai phòng chống bão số 8
Ngày 17/9/2013:
Mẩu sổ điểm cá nhân
Ngày 13/9/2013:
Kế hoạch chuẩn bị hội nghị CB- VC năm học 2013- 2014
Quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2013- 2014
Ngày 07/9/2013
Danh sách các lớp 7C, 8B, 8C, 8D, 9D có điều chỉnh

Phân công phần hành CM số 2 (áp dụng từ 09/9/2013)
Hướng dãn góp ý dự thảo Quy chế CM 2013-2014
Ngày 06/9/2013:
Số 10/QĐ- HT: Quyết định về việc biên chế lớp, học sinh năm học 2013- 2014
Ngày 05/9/2013:
Số 10/KH- CM: Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2013- 2014
Ngày 29/8/2013:
Số 09/KH-HT: Kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2013- 2014
Ngày 28/8/2013:
Tổng hợp kết quả điều chỉnh biên chế lớp học năm học 2013-2014

Ngày 27/8/2013:
Hồ sơ PCCC năm học 2013- 2014
Ngày 21/8/2013:
Số 08/KH- HT: Kế hoạch kiểm tra chọn HSG lớp 6 năm học 2013- 2014
Ngày 20/8/2013:
Số 07/KH- HT: Kế hoạch họp phụ huynh toàn trường phiên I năm học 2013- 2014
Ngày 16/8/2013
Số 06/QC-HT: Lịch trực tuần áp dụng từ 19/8/2013
Số 05/QC-HT: QQuy định thời gian biểu áp dụng từ 19/8/2013
Phân phối chương trình kèm HDSD năm học 2013-2014
Ngày 13/8/2013
Kế hoạch sử dụng phòng học, phòng chức năng 2013-2014
Kế hoạch điều tra phổ cập 2013

Ngày 12/8/2013
Thông báo kết quả thi TDTT cấp huyện hè 2013
Ngày 09/8/2013
Số 04/KH-CM: Kế hoạch ôn tập, kiểm tra lại và xét lên lớp lần 2 (2012-2013)
Ngày 07/8/2013
Số 03/KL-HT: kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị tổng kết OTTS lớp 10 (2012-2013)
Ngày 06/8/2013
Số 05/QĐ-HT: Quyết định thành lập BCĐ PCBL-PCCN 2013-2014
Số 01/KH-HT: Kế hoạch PCBL-PCCN 2013-2014
Số 06/QĐ-HT: Quyết định thành lập tổ xung kích PCBL-PCCN 2013-2014
Ngày 05/8/2013

Số 01/TCCB: Phân công phần hành công tác 2013-2014
Số 02/KH-HT: Kế hoạch trực bảo vệ (thay đ/c Đào Duy Hiệu)

Số 03/KH-HT: Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014
Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com