GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 66
Số lượt truy cập: 9650846
QUẢNG CÁO
BÁO CÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC THU NỘP, ỦNG HỘ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CỦA NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP NĂM HỌC 2013- 2014 16/01/2015 3:26:52 CH

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI

VỀ VIỆC THU NỘP, ỦNG HỘ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CỦA NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP NĂM HỌC 2013- 2014

   1. Kinh phí hỗ trợ phòng Ngoại ngữ :

Thu theo sự thống nhất giữa ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua KHPT năm học của HĐGD xã Phú Thủy và tờ trình của hiệu trưởng nhà trường thông qua PGD duyệt. BCH hội CMHS đứng ra tự tổ chức tự nguyện ủng hộ mua thiết bị phòng Ngoại ngữ  tặng cho nhà trường.  

- Dự kiến huy động trong năm học:  400em * 200.000 = 80.000.000đ

- Tổng số tiền huy động được: 79.250.000đ

- Số tiền tồn nợ công trình của năm học trước: (-2.185.800đ)

+ Chi trả tạm ứng mua thiết bị phòng Ngoại Ngữ: 77.000.000đ/tổng nợ 162.000.000đ

+ Trả nợ tồn năm học trước: 2.185.800đ

Cân đối còn tồn nợ phòng Ngoại ngữ: 86.000.000đ  chuyển sang năm học 2014-2015 huy động.

2. Quỹ  phụ huynh ủng hộ tu sửa điện nhà số 1:

Thu theo sự thống nhất giữa ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua KHPT năm học của HĐGD xã Phú Thủy và tờ trình của hiệu trưởng nhà trường thông qua PGD duyệt. BCH hội CMHS đứng ra tự tổ chức tự nguyện ủng hộ mua thiết bị và sửa chữa thiết bị điện nhà số 1  tặng cho nhà trường.

-    Tổng số học sinh: 431

-    Dự kiến ủng hộ: 420 * 30.000đ = 12.600.000đ

-    Số tiền phụ huynh ủng hộ được: 12.780.000 đ

-    Đã chi: 12.780.000 đ gồm:

+ Sửa chữa và mua mới thiết bị điện  nhà số 1: 12.146.000 đ

+ Trả  % giáo viên thu: 634.000đ

+ Tồn quỹ : Không.

3. Quỹ  phụ huynh ủng hộ may rèm và hộp điện nhà số 2:

Thu theo sự thống nhất giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể phụ huynh toàn trường thông qua BGH nhà trường BCH hội CMHS đứng ra tự tổ chức tự nguyện ủng hộ mua thiết bị lắp đặt rèm che nắng và hộp điện các phòng học nhà số 2  tặng cho nhà trường.

-    Tổng số học sinh: 431

-    Dự kiến ủng hộ: 400 * 35.000đ = 14.000.000đ

-    Số tiền đã ủng hộ: 14.805.000đ.

-    Đã chi: 14.000.000 đ gồm:

+ Chi may 16 bộ rèm chống nắng và 08 hộp điện  nhà số 2: 14.000.000 đ

+ Tồn quỹ : 805.000đ.

 4. Quỹ ban đại diện CMHS:

Thu theo sự thống nhất giữa ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua ban giám hiệu nhà trường. Hội trưởng chủ tài khoản , nhà trường theo dõi và tập hợp thu chi, được quyết toán hàng tháng thông qua Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Quỹ ban đại diện CMHS và quỹ  hỗ trợ 20/11 thu 1 em 80.000 đ/ năm học

-    Tổng số phụ huynh: 431.

-    Tồn quỹ năm học trước: 367.000đ

-    Tổng số tiền đã thu: 33.360.000đ (417 phụ huynh)

-    Đã chi: 33.651.000 đ gồm:

+ Chi tặng quà BCH hội phụ huynh thôi làm hội: 400.000đ

+ Hỗ trợ hội nghị VC đầu năm học, sơ kết, tổng kết và các hội nghị khác của nhà trường: 5.980.000đ

+ Hỗ trợ cho CBGVNV và chi tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam: 12.563.000đ

+ Hỗ trợ tết Giáp Ngọ và đặt lịch năm 2013: 6.800.000đ

+ Hỗ trợ nhà trường trực bão: 1.515.000đ

+ Hỗ trợ đội bóng chuyền nam thi đấu kỉ niệm ngày Quốc khánh 02/9: 500.000đ.

+ Thăm ốm học sinh năm viện và việc hiếu: 1.050.000đ

+ Họp BCH hội các lớp thường kì và BCH thường trực hội: 2.975.000đ

+ Chi trả 5% giáo viên thu: 1.668.000đ

+ Tặng quà giáo viên chuyển trường: 200.000đ

- Số tiền tồn quỹ chuyển sang năm học sau: 76.000đ.

5. Quỹ Khen thưởng và hỗ trợ hội thi:

Thu theo sự thống nhất của ban đại diện cha mẹ học sinh và công văn hướng dẫn sử dụng quỹ khuyến học của hội khuyến học xã .

-    Dự kiến thu: 16.800.000 đ

-    Số tiền huy động được: 16.680.000đ.

-    Tồn quỹ năm học trước: 61.000đ

-     Số tiền đã chi:  44.225.449.000 đ gồm

+ Chi khen thưởng học sinh và giáo viên: 33.180.000đ

+ Chi hỗ trợ học sinh dự thi HSG các cấp trong năm học: 2.925.000đ

+ Chi hỗ trợ thôn Văn xá và thôn Phú hòa tiếng hát KH : 1.000.000đ

+ Chi trả  bồi dưỡng học sinh và giáo viên huấn luyện TDTT: 2.520.000đ

+ Nộp 25% lên Hội khuyến học xã: 4.600.000 đ

Âm quỹ chưa có nguồn để chi: (- 27.484.000đ)

6. Tiền nước uống cho học sinh:

Thu theo công văn số 1196/ UBND-TCKH&GDĐT-NV ngày 10/9/2013 của UBND huyện; tờ trình số 06/TTr-HT ngày 08/11/2013 của nhà trường được UBND xã phê duyệt.

Trong năm học nhà trường đã hợp đồng với công ty nước khoáng tổ chức mua nước uống cho học sinh, đảm bảo hợp vệ sinh nhà trường đã phân công kiêm nhiệm nhân viên y tế giữ và cấp phát nước uống cho học sinh.

-    Tổng số học sinh: 431em

-    Dự kiến thu: 425 em* 60.000 đ/ em = 25.500.000đ

-    Tồn năm học trước chuyển sang: 55.000đ

-    Miễn giảm: 0 em

-    Số tiền không thu được: 240.000đ (06 học sinh)

-    Số tiền đã thu được: 25.620.000đ

-    Số tiền đã chi:  25.574.000đ

+ Trả tiền nước uống cho học sinh từ tháng 8/2013 đến 31/5/2014: 23.800.000đ (1.190 bình/10 tháng, bình quân 1 tháng 119 bình)

+ Mua cốc ca, khay nhựa và 5% giáo viên thu: 1.774.000 đ.

+ Tồn chuyển qua năm học sau: 101.000đ

Hàng tháng nhà trường cử kế kế toán cùng với nhân viên y tế trực nước theo dõi nhập nước và trả vỏ cho công ty nước khoáng, cuối tháng thanh toán với công ty nước khoáng và lấy hóa đơn vào sổ theo dõi thu chi đúng quy định.

7. Tiền dịch vụ vệ sinh:

Thu theo công văn số 1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV ngày 10/9/2013 của UBND huyện; tờ trình số 06/TTr-HT ngày 08/11/2013 của nhà trường được UBND xã phê duyệt.

-    Tổng số học sinh: 431em

-    Dự kiến thu: 420 *40.000 = 16.800.000đ.

-    Số tiền không thu được: 140.000đ.

-    Số tiền thu được: 17.100.000đ.

-    Số tiền đã chi: 16.272.000đ gồm:

+ Chi sửa chữa nhỏ như: Sửa chữa nhỏ nhà vệ sinh, vòi khóa nước khơi cống rảnh thoát nước, thuê vận chuyển rác thải: 3.060.000đ

+ Trả thuê làm dịch vụ vệ sinh  từ tháng 8/2013đến 30/6/2014: 5.500.000đ .

+ Chi mua dụng cụ vệ sinh: 3.186.000đ

+ Chi mua vật liệu: Khóa vòi nước, xăng cắt cỏ khuôn viên trường: 2.305.000đ

+ Chi 5% giáo viên thu: 831.000đ

Tồn quỹ chuyển sang năm học sau: 2.311.500đ

  8. Tiền giấy kiểm tra:

Thu theo công văn số 1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV ngày 10/9/2013 của UBND huyện; tờ trình số 06/TTr-HT ngày 08/11/2013 của nhà trường được UBND xã phê duyệt.

-    Tổng số học sinh: 431.

-    Dự kiến thu 420 * 40.000 = 16.800.000đ

-    Số tiền không thu được: 80.000đ

-    Tồn năm học trước chuyển sang: 517.600đ

-    Số tiền thu được: 17.160.000đ (429 em)

-    Số tiền đã chi đến 31/5/2014: 17.434.400đ gồm:

+ Chi trả tiền in ấn tài liệu và bài kiểm tra học sinh: 16.603.400đ

+ Chi trả 5% giáo viên thu: 831.000đ

Tồn quỹ chuyển sang năm học sau: 243.200đ

9. Quỹ đội:

Thu theo Công văn số 1860/GDĐT/KHTC của Sở GD-ĐT ngày 07/11/2008 về việc quản lý các khoản thu và Công văn HDLN  ngày 23/10/2008 Hướng dẫn liên ngành của hội đồng đội tỉnh và huyện.

-    Dự kiến thu: 420 em * 30.000 đ = 12.600.000đ

-    Miễn, giảm trong năm  20 em: 800.000đ

-    Thất thu: 04 em: 120.000đ

-    Tồn năm học trước : 183.600đ

- Số tiền thu được: 12.810.000đ (427)

-    Số tiền đã chi: 12.702.000 đ gồm:

+ Chi đại hội Liên đội, khai giảng và các hội thi Liên đội: 3.686.000đ

+ Chi tập huấn, trực báo đội cụm đường 15, quỹ CLB Liên đội: 1.505.000đ.

+ Chi thắp hương các ngày lễ 22/12; 30/4 và lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp : 1.532.000đ.

+ Chi thăm ốm học sinh và thắp hương phụ huynh học sinh qua đời: 700.000đ

+ Chi ủng hộ các Liên đội bạn: 400.000đ.

+ Chi sửa chữa âm li, loa máy phòng Đội: 1.090.000đ.

+ Chi thưởng các hoạt động Liên đội trong năm học: 1.010.000đ.

+ Chi đặt báo tạp chí Liên đội: 415.000đ.

+ Chi nộp quỹ Đội lên huyện đoàn: 1.733.000đ.

+ Chi 5% thu quỹ đội  năm học 2013- 2014: 631.000đ.

Đ/c TPT đội làm chủ tài khoản, HT nhà trường kiểm tra các khoản thu - chi. Tất cả các chứng từ thu- chi được kế toán theo dõi vào sổ theo quy định  và lưu tại đ/c kế toán.

-    Tồn quỹ chuyển sang năm học 2014- 2015: 292.600đ.

 

HIỆU TRƯỞNG    T.B ĐẠI DIỆN CMHS              KẾ TOÁN                                                      

 

Phan Đức Niệm            Lê Văn Diễn                          Đoàn Thị Tuyết

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com