GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 9493641
QUẢNG CÁO
B12 - THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020 10/09/2019 3:35:52 CH

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY

------------------------

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

29 

 

 0

25 

5 

1 

 

4 

23 

 

 19

 6

 

 

I

Giáo viên.

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 25

 

 

 21

1 

 

 

1 

 21

 

 10

 12

 

 

1

Ngữ Văn

3

 

 3

 

 

 

 

3 

 

 1

 2

 

 

2

Lịch sử

1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

1 

 

 

 

3

Địa lý

1

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 1

 

 

 

4

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

5

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1 

 

 

6

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

7

Ngoại ngữ

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

8

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

9

Toán

2

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

10

Tin

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

11

Vật lý

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

12

Hóa học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1 

 

 

13

Sinh học

2

 

 

2

 

 

 

2

 

1

 1

 

 

14

Công nghệ

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

15

GV TPT Đội

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2 

 

 

 1

 1

 

 

 1

 1

 

 

2 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 1

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1 

 

 

 1

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

III

Nhân viên

 4

 

 

 2

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 1

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Hiệu trưởng: Phan Đức Niệm

Ghi chú:

Hiệu trưởng: Niệm

P.Hiệu trưởng: Sơn

Ngữ Văn: Lánh, Mai, Liên

Lịch sử: Hồng

Địa lý: Hương

GDCD: Thủy

Âm nhạc: Điệp

Mỹ thuật: Anh

Ngoại ngữ: Hiệp, Hà, Hường

Thể dục: T.Bình

Toán: Tú, Liễu

Tin: Quang, Thể

Vật lý: L.Bình

Hóa học: Văn

Sinh học: Ánh, Hằng

Công nghệ: Tuân

GV TPT Đội: Thuyên

Văn thư - YTHĐ - Hỗ trợ người khuyết tật: P.Lợi.

Kế toán: Đ.Lợi

Thư viện: Luyến

Thiết bị - Công nghệ thông tin - Thủ quỹ: Việt.

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng 0912208678
Trần Thị Minh Việt
Trần Thị Minh Việt
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997998 * Email: thcsphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com